Kommanditselskab

Kommanditselskab
Kommanditselskab er et specielt form for selskab, som består af minimum to forskellige selskabsformer. Et kommanditselskab består af to typer deltagere: en eller flere komplementarer og en eller flere kommanditister.

Komplementaren hæfter personligt, og hæfter derfor for hele virksomhedens gæld, hvad end denne måtte være. Kommanditister hæfter derimod kun for de beløb, som de har indskudt i virksomheden – hvis de har indskudt 1 million, hæfter de for denne.

En af fordelene ved at anvende et kommanditselskab kan være, at det ikke er selvstændigt skattepligtigt. Dette gør at overskud eller underskud går direkte ind på ejerens selvangivelse, hvilket kan være en fordel, hvis selskabet kommer ud i et underskud, da dette så kan fratrækkes i ejerens øvrige indtægter.

Advertisement